دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

 

چارت تشکیلاتی واحدهای متناظر طب سنتی در معاونتهای بهداشتی دانشگاهها 


به منظور پیگیری امور و برنامه های دفتر طب سنتی درحوزه بهداشت و درمان، از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع چارت تشکیلاتی واحدهای متناظر در معاونتهای بهداشتی و درمان دانشگاههای علوم پزشکی تعیین و ابلاغ شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی