دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

برنامه های بهداشت

 

برنامه آموزش همگانی

برنامه های مرتبط با آموزش همگانی و یا امور بهداشتی که در چهار جلسه شورای سیاست گذاری مصوب شده است.

جلسه اول شورای سیاست گذاری

جلسه دوم شورای سیاست گذاری

جلسه سوم شورای سیاست گذاری

جلسه چهارم شورای سیاست گذاری

برنامه ورود خدمات طب سنتی به نظام سلامت

به منظور ارایه خدمات تایید شده طب سنتی در محیطی ترین بخش نظام سلامت برنامه ورود خدمات طب سنتی به خانه های بهداشت در 10 استان به صورت پایلوت تدوین شد. این برنامه با حضور مقام عالی وزارت در مورخ 1395/04/26 رسما شروع شد. کتاب آموزش مبانی طب سنتی برای بهورزان تدوین و با مشارکت کارشناسان محترم معاونت بهداشت وزارت متبوع همچنین مسوولین معاونتهای بهداشت دانشگاهها و مربیان بهورزی ویرایش و آماده چاپ گردید. مربیان بهورزی استانهای منتخب در 26 ام تا 30 ام تیرماه و پزشکان این مراکز در 26 ام تا 28 ام مردادماه دوره آموزشی خود را سپری نمودند. مقرر شده که مربیان محترم بهورزی  با نظارت پزشکان منتخب به امر آموزش بهورزان در 1000 خانه بهداشت 10 استان برگزیده مبادرت ورزند. آموزشهای تکمیلی مربیان و پزشکان، در استان مربوطه و با کمک دانشکده ها و گروههای طب سنتی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار خواهد شد.  

مصاحبه وزیر بهداشت را میتوانید مشاهده بفرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی