دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

دوره جامع طب ایرانی پزشکان

به همت فناوری اطلاعات دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، فایل های متنی دوره های آموزشی بر روی سایت بارگذاری شده است. فایل های متنی دوره جامع طب ایرانی ویژه پزشکان سال 1395 به شرح زیر است.

   دانلود : جلسه_6_حرکت_و_سکون_دکتر_خدادوست.pdf           حجم فایل 713 KB
   دانلود : جلسه_6_اعراض_نفسانی_دکتر_خدادوست.pdf           حجم فایل 1280 KB
   دانلود : جلسه_5_خوردن_وآشامیدن_دکتر_رضایی_پور.pdf           حجم فایل 1118 KB
   دانلود : جلسه_چهارم_احتباس_استفراغ_دکتراختری.pdf           حجم فایل 305 KB
   دانلود : جلسه_چهارم_هوا_دکتر_عمارتکار.pdf           حجم فایل 1860 KB
   دانلود : جلسه_چهارم_خواب_و_بیداری_دکتر_مقیمی.pdf           حجم فایل 750 KB
   دانلود : جلسه_سوم_قاروره_تا_نفث_دکتر_شیرزاد.pdf           حجم فایل 4059 KB
   دانلود : جلسه_سوم_اسباب_بیماری_دکتر_اسماعیلی.pdf           حجم فایل 1496 KB
   دانلود : جلسه_سوم_نبض_دکتر_شیرزاد.pdf           حجم فایل 1823 KB
   دانلود : جلسه_دوم_اعضا_دکتر_چوپانی.pdf           حجم فایل 2082 KB
   دانلود : جلسه_دوم_ارواح_دکتر_علیزاده.pdf           حجم فایل 1817 KB
   دانلود : جلسه_دوم_اخلاط_دکتر_چوبانی_.pdf           حجم فایل 3871 KB
   دانلود : جسه_دوم_مشارکت_اعضا_دکتر_چوپانی.pdf           حجم فایل 2679 KB
   دانلود : جلسه_اول_مزاج_دکتر_خدادوست.pdf           حجم فایل 3296 KB
   دانلود : جلسه_اول_تاریخچه_دکتر_زرگران.pdf           حجم فایل 8719 KB

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی