دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

معاون

 

دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه دفتر طب ایرانی

 

ابلاغیه سال 1393

ابلاغیه سال 1395

سوابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی