دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

کارشناسان معاونت

 

سرکار خانم نیکزاد رئیس گروه توسعه سلامت این حوزه می باشند.

روزهای حضور در دفتر: همه روزهای کاری

شماره تماس: 81454338-021

سرکار خانم دکتر مقیمی کارشناس توسعه سلامت این حوزه می باشند.

روزهای حضور: یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه

شماره تماس: 81456546-021

جناب آقای برزگر منشی این حوزه می باشد.

روزهای حضور: همه روزهای کاری

شماره تماس: 81454339-021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی