دفتر طب ایرانی
ساعت: تاریخ: پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩

معاونت توسعه سلامت

 

معاونت توسعه سلامت، متولی توسعه طب ایرانی در بخشهای بهداشت و درمان بوده و وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی در این دو حوزه را برعهده دارد. برنامه های تنظیمی بر اساس چارت و شرح وظایف فعلی دفتر طب ایرانی، پس از کارشناسی و تدوین به معاونتهای مربوطه در وزارت بهداشت ارسال میگردد. کلیات و چارچوب برخی از سیاستها و برنامه ها قبل از ارسال برای معاونتهای بهداشت و درمان وزارت متبوع، در شورای سیاست گذاری مصوب خواهد شد اما به هر حال برای ابلاغ نهایی و عملیاتی شدن می بایست از طریق معاونتهای مرتبط اعلام و عملیاتی شود. به عنوان مثال برای اجرای برنامه ورورد خدمات طب ایرانی به نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی، تمامی امور اجرایی می بایست از طریق دفتر مدیریت توسعه شبکه معاونت بهداشت وزارتخانه اعلام و اجرا گردد یا برای تنظیم آیین نامه های مرتبط با درمان اعم از تاسیس سلامتکده طب ایرانی، فعالیت افراد صاحب تجربه در طب ایرانی، بیمه، تدوین پروتوکل و استاندارد و گاید لاین ها، تعرفه خدمات، ورود خدمات طب ایرانی به بیمارستانها، ضوابط و محدوده فعالیت پزشکان و ... می بایست نهایتا از طریق معاونت درمان وزارت متبوع ابلاغ و یا اقدام گردد. تا قبل از تشکیل دفتر طب ایرانی، جایگاه تشکیلاتی معاونت توسعه سلامت به صورت دفتر بوده است. چکیده ای از برنامه چهارساله این دفتر که برای سالهای 97-93 تدوین شده در زیر آمده است. 

برنامه مذکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران، تهران، شهرک غرب،بلوار ایوانک، ساختمان وزارت بهداشت، بلوک آ، طبقه ششم، دفتر طب ایرانی